FA2000 - Frederiksberg Alliancen UNGDOM

 

ugenskampe_banner.gif

 

bliv_traener_i_fa2000.jpg

 

 

SPONSORER

 

 

 

 

SE ALLE SPONSORER HER

staalsat_2016_04_24.jpg

"Stålsat"

 

Key take aways fra bogen "Stålsat - talentudvikling i sportens verden"

Skrevet af: Morten Bennekou, landstræner og talentchef inden for cykling.

Forlag: Gyldendal Business, 2016.

 

Generelt om "Stålsat":

Bogen handler om at udvikle talent, såvel udøvernes som trænerens. Hovedpointen i bogen er, at det er helt afgørende for udøvernes udvikling, at du som træner også er motiveret for at udvikle dig som træner, leder og menneske.

 

Bogen er baseret på Bennekous mangeårige erfaring som landstræner og talentchef indenfor cykling kombineret med inspiration fra samtaler med en række elitetrænere og udøvere fra andre sportsgrene.

 

Bogen er ikke nødvendigvis en sammenhængende guide eller analyse, men indeholder en række brugbare citater, ligesom hvert afsnit på en overskuelig måde afsluttes med de vigtigste pointer. Bogen er forholdsvis let læst, og giver efter min opfattelse inspiration og anledning til refleksion over ens virke som træner, også selvom man ikke nødvendigvis er enig i alle bogens betragtninger. Pointerne i bogen er i øvrigt i overensstemmelse hvad man finder i den generelle ledelseslitteratur.

 

Her følger et kort resumé af statement og key take aways, som jeg fik ud af at læse bogen.

 

Talent er bare et forspring:

Det handler ikke om, hvor god du er, men om, hvor god du gerne vil være. Er udøveren tilfreds med sit nuværende niveau, eller stræber vedkommende efter yderligere udvikling?

 

Pointen er gennemgående i bogen, og kommer til udtryk i statement som, "at talent bare er et forspring", som udøveren er heldig at have som udgangspunkt, men at dette forspring let kan mistes, hvis vedkommende og omgivelserne ikke formår at fokusere på yderligere udvikling.

 

I kapitel 1 beskriver Bennekou hvordan han ser talent som en kombination af faglige kompetencer og personlige egenskaber, hvilket understøttes af en række citater. Han understreger også, at han ind imellem ser, at der for entydigt fokuseres på den faglige kompetence her og nu, fremfor om de personlige egenskaber til at gå hele vejen er til stede. Dette hænger dog sammen med, at de faglige kompetencer oftest er de lettes at få øje på/vurdere.

 

På side 19 i bogen lister han ti egenskaber (eller talenter) som efter hans opfattelse hver især har betydelig indflydelse på, hvor langt en ung cykelrytter kan nå:

 

*Evnen til at holde fokus
*Evnen til at bevare tålmodigheden
*Passende sociale kompetencer
*En god og trænbar fysisk
*Disciplin
*Viljestyrke
*Motivation
*Målrettethed
*Modstandskraft
*Sportsspecifik intelligens

 

Han understreger i forbindelse med gennemgangen, at "indstillingen er vigtigere end niveau", og at "evnen til aldrig at være tilfreds", er et væsentlig fællestræk ved dem, der går hele vejen.

 

Senere i bogen (kap 8) kommer Bennekou tilbage til emnet, hvor han fremhæver, at der er forskel på udøvernes evne til at skabe resultater og hans evne til at udvikle sig. Den kortsigtede evne til at lave resultater er uinteressant, hvis ikke den ledsages af evnen til at fortsætte udviklingen.


 

Den dygtige træner:

I bogen sætter Bennekou også fokus på de egenskaber, der kendetegner den gode og kompetente træner. Det drejer sig blandt andet om lederevner, samarbejdsevner, sund fornuft, gennemslagskraft, modet til at stille krav, viljen til at kommunikere samt evnen til at være nærværende. Han fremhæver videre, at trænerens personlighed har stor betydning, og at den kan kompensere for utilstrækkeligheder på andre områder. I øvrigt egenskaber som jo er kendt fra de traditionelle ledelsesbøger.

 

Det fremhæves hvor vigtig klar og simpel kommunikation er. Udøverne har brug for, at det står helt klart hvad du vil som træner. De må ikke være i tvivl om, hvorfor du prioriterer som du gør, eller hvilken retning du arbejder i.

 

Relationen mellem træner og udøver:

Bennekou peger i bogen på, at evnen til at kommunikere og evnen til at skabe gode, nære relationer er afgørende for, hvor succesfuld du bliver som træner. Det handler om at kunne udnytte de øjeblikke, hvor du har mulighed for at påvirke udøverne og dermed skabe positiv udvikling for denne.

 

Kulturen er afgørende for vedvarende succes:

Det rette miljø/kultur behandles også i bogen, hvor det ikke overraskende fremhæves, at kulturen spiller en afgørende rolle i et ethvert udviklingskoncept.

 

Du kan som leder/træner påvirke kulturen, men at det samtidig er en krævende opgave, at udvikle og vedligeholde en stærk og sammenhængende elitesportskultur. Til gengæld har den rette kultur en selvforstærkende effekt, da succesrige udøvere, som har udviklet sig positivt i en kulturel kontekst, helt automatisk vil motivere den næste generation af udøvere til at videreføre den kultur, som gav de ældre forbilleder succes.

 

Videre hedder det om kulturen, at:


*Kultur er ikke et fænomen, du er offer for, men en faktor, du har afgørende indflydelse på og stort ansvar

  for. Kultur er noget du leder.
*Det du fokuserer på, og de idealer du italesætter og efterlever, skaber kultur.
*Kultur skabes ikke én gang for alle. Kultur skal opbygges og vedligeholdes.
*Det er vigtigt at kulturbærerne på holdet har et positivt mindset i fht. de beslutninger, du træffer, den

  ledelse, du udfører, og den kultur, du ønsker at skabe og vedligeholde

 

Udøveren skal kunne se meningen med det hele:

Indre motivation er den helt afgørende faktor, hvis et menneske skal bruge så megen tid og energi på en enkelt aktivitet, som elitesport og maksimal udnyttelse af ens potentiale kræver. I kapitel 10 kommer Bennekou ind på, hvad der motivere sportsudøvere, herunder at det er vigtigt at en aktivitet opleves som meningsfuld. Flere af de konkrete eksempler i afsnittet peget i den forbindelse på, at det skal være sjovt og inspirerende.

 

Afslutning:

"Stålsat" er en let læst bog, med mange relevante pointer for trænere, ledere, forældre og udøvere i elitemiljøer. Men det er efter min opfattelse også en bog, der har en bredere anvendelse, idet den kan bidrage til refleksioner i breddemiljøet, og for ledere og forældre i børneidrætten, inden man når den alder, hvor evt. eliteidræt skal overvejes.

 

Jørn Henrik Rasmussen, FA2000 (U10 og Målmandsakademiet), Frederiksberg 16/4 2016

 

 

BOLD.DK

Copyright © 2009 - FA 2000 - Frederiksberg Alliancen